Prodajni centri

ZAGREB, Slavonska avenija 17

Radno vrijeme
pon-pet 07:00 – 20:00 sati
sub 08:00 – 14:00 sati 

e-mail prodaja@profibaucentar.hr
info tel. 01 2411-900

Voditelj centra: Anđelka Radoš
mob: 091/1818-870
e-mail: andjelka.rados@profibaucentar.hr

Lokacija

RIJEKA, Viškovo, Marinići 177/8

Radno vrijeme
pon-pet 07:00 – 16:00 sati
sub 07:00 – 13:00 sati 

e-mail prodaja@profibaucentar.hr
info tel. 051 503-900

Voditelj centra: Elvis Magaš
mob: 091/1818 816
e-mail: elvis.magas@profibaucentar.hr

Lokacija

OSIJEK, Jablanova ulica 38

Radno vrijeme
pon-pet 07:00 – 17:00 sati
sub 07:00 – 13:00 sati 

e-mail prodaja@profibaucentar.hr
info tel. 031 298-900

Voditelj centra: Vesna Tomšić
mob: 091/1818-806
e-mail: vesna.tomsic@profibaucentar.hr

Lokacija

ĐAKOVO, Petra Preradovića 212

Radno vrijeme
pon-pet 07:00 – 17:00 sati
sub 07:00 – 13:00 sati 

e-mail prodaja@profibaucentar.hr
info tel. 031 801-900

Voditelj centra: Nenad Bakić
mob: 091/1818-830
e-mail: nenad.bakic@profibaucentar.hr

Lokacija

SL. BROD, Vinogradska cesta 155

Radno vrijeme
pon-pet 07:00 – 17:00 sati
sub 07:00 – 13:00 sati 

e-mail prodaja@profibaucentar.hr
info tel. 035 405 900

Voditelj centra: Vlatko Brezovac
mob: 091/1819-034
e-mail: vlatko.brezovac@profibaucentar.hr

Lokacija