Površine podloga se, ovisno o potrebnoj debljini nanosa, nadgrađuju masama za izravnavanje. U debljinama nanosa do 3 mm govorimo o zaglađivanju, od 3 do 8 mm o izravnavanju, a kod onih iznad 8 mm o niveliranju podloge. Budući da je završna obrada podloge (beton, estrih, žbuka itd.) često neodgovarajuće izvedena prije faze završne obrade, tj. polaganje obloge, premaznog sustava ili monolitnog završnog premaza, osnovna svrha tankoslojne nadgradnje je usklađivanje sa zahtjevima o traženoj ravnosti podloge.

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za: