Estrih je element građevinske konstrukcije, u pravilu izrađen u debljinama od 2 do 8 cm iz mješavina pripravljenih s vezivima na osnovu cementa ili anhidrita.
Ovisno o načinu izvedbe može biti primijenjen kao vezni estrih na nosivoj konstrukciji podloge (npr. armirano-betonskoj ploči), kao estrih na razdvajajućem sloju od polietilenske ili slične folije u funkciji blokade blokiranja pare ili kao plivajući estrih na izolacijskom sloju. Ukoliko je, u bilo koji od navedenih estriha, ugrađena instalacija za podno grijanje, naziva se »grijanim« estrihom.
Sve navedene vrste estriha omogućuju polaganje završnih obloga od keramičkih pločica, kamena, tekstila, PVC-a, gume, linoleuma, pluta, parketa i laminata.

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za: