Specijalizirana ponuda građevinskih materijala i materijala za uređenje interijera.   prodaja@profibaucentar.hr
 
Besplatni info telefon 0800 8001

Pokrovni materijali


FacebookTwitterGoogle+Email

Vrste folija prema Sd vrijednosti;

  • paropropusne folije
  • aktivne parne brane
  • parne brane (paronepropusne folije)

Najvažniji zadatak krovne folije je da kao drugi zaštitni sloj štiti konstrukciju i unutrašnji prostor odvodeći vlagu koju eventualno propusti krovni pokrivač.

Većina materijala koja se koristi za pokrivanje krova ne daje potpunu vodonepropustljivost kod većih kiša i oluja, prašinastog snijega, itd. Kod pojedinih krovnih pokrivača krovna folija pruža zaštitu i od kondenzirane vlage. Veličina rizika prokišnjavanja krova zavisi od nagiba krova, od dužine puta vode i od složenosti oblika krova. Veličina štete od prokišnjavanja je utoliko veća ako je podkrovni prostor ugrađen ili ako su podkrovne konstrukcije osetljivije na vlagu.

Upotreba i odabir zaštitnog sloja se radi uvažavajući prethodno navedenih čimbenika. Najjednostavniji i najjeftiniji zaštitni sloj je krovna folija koja se može postaviti kao slobodno viseća ili položena na daščanu podlogu.

Prilikom odabira krovnih folija treba voditi pažnju o Sd vrijednosti folije.

Sd – vrijednost je parametar koji opisuje otpor koji neki građevinski materijal ima prema prolazu vodene pare. Što je Sd-vrijednost veća, to je veći otpor građevinskog materijala prolazu vodene pare. I obratno, što je Sd-vrijednost manja, manji je i otpor prolazu vodene pare. Prema tome, ova vrijednost je važan kriterij za pravilan odabir svih građevinskih materijala, pa i krovnih folija

Dobavljači

Gutta logo

Upitajte za cijenu ili zatražite ponuduMolimo vas da uklonite kvačicu prije slanja upita:

NOVOSTI

Diners Club
Diners na 60 rata
American Express
Master Card
Visa
Maestro Card