Eco dach ploče se postavljaju na drvene grede dimenzija 60×60, nagib kuta krova ne smije biti manji od 25%. Rastojanje izmedju krovnih greda ne smije biti manje od 750 mm. Grede su postavljene u razmaku između 500-750mm.

Eco dach ploče treba postavljati u horizontalne redove i to od početka prema vrhu krova, preklapa se samo prethodno po valu u uzdužnom smijeru. Svaki iznad položeni red treba preklopiti sa novim položenim redom ispod njega sa oko 200 mm.

Kada se slažu redovi i preklopni redovi vrhove vala treba označiti bojicom kako bi se kontrolirala veličina preklopa, odstupanje od niže i preklopne ploče je dozvoljeno +-4mm. Kod polaganja ploča poželjno je obratiti pozornost na smijer vijetra u okolini i postavljati preklopne ploče u smijeru zavijetrine.

Rezanje kutova ploča prilikom postavljanja vrši se isključivo strojno nikako udaranjem čekića jer na taj način smanje otpornost ploče, razmak između kutova ploča treba biti 8-10mm. Vijci se također postavljaju strojno. Inače se ploče postavljau pomoću vijaka (glava vijka treba biti 3-4mm) sa brtvenom kapicom.

Prilikom skladištenja Eco dach ploča potrebno ih je zaštiti od direktnog uticaja sunca kiše i snijega. Voditi računa da su lagerovane na ravnoj površini i da su tokom perioda lagerovanja rubovi ploča zaštičene. Prilikom slaganja paleta najvise dvije palete smiju biti postavljenje jedna na drugu.

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za:


[recaptcha]