Specijalizirana ponuda građevinskih materijala i materijala za uređenje interijera.   prodaja@profibaucentar.hr
 
Besplatni info telefon 0800 8001

Pokrovni materijali


FacebookTwitterGoogle+Email

Eco dach ploče se postavljaju na drvene grede dimenzija 60×60, nagib kuta krova ne smije biti manji od 25%. Rastojanje izmedju krovnih greda ne smije biti manje od 750 mm. Grede su postavljene u razmaku između 500-750mm.

Eco dach ploče treba postavljati u horizontalne redove i to od početka prema vrhu krova, preklapa se samo prethodno po valu u uzdužnom smijeru. Svaki iznad položeni red treba preklopiti sa novim položenim redom ispod njega sa oko 200 mm.

Kada se slažu redovi i preklopni redovi vrhove vala treba označiti bojicom kako bi se kontrolirala veličina preklopa, odstupanje od niže i preklopne ploče je dozvoljeno +-4mm. Kod polaganja ploča poželjno je obratiti pozornost na smijer vijetra u okolini i postavljati preklopne ploče u smijeru zavijetrine.

Rezanje kutova ploča prilikom postavljanja vrši se isključivo strojno nikako udaranjem čekića jer na taj način smanje otpornost ploče, razmak između kutova ploča treba biti 8-10mm. Vijci se također postavljaju strojno. Inače se ploče postavljau pomoću vijaka (glava vijka treba biti 3-4mm) sa brtvenom kapicom. 

Prilikom skladištenja Eco dach ploča potrebno ih je zaštiti od direktnog uticaja sunca kiše i snijega. Voditi računa da su lagerovane na ravnoj površini i da su tokom perioda lagerovanja rubovi ploča zaštičene. Prilikom slaganja paleta najvise dvije palete smiju biti postavljenje jedna na drugu.


Upitajte za cijenu ili zatražite ponuduMolimo vas da uklonite kvačicu prije slanja upita:

NOVOSTI

Diners Club
Diners na 60 rata
American Express
Master Card
Visa
Maestro Card