Općenito o bitumenu

Proizvodi od bitumena su jedni od najstarijih prirodnih građevinskih materijala i najprisutniji je građevinski materijal u području izoliranja krovišta, građevinskih objekata u visoko i niskogradnji ispunjavajući potpuno sve tražene zahtjeve. Industrijalizacijom se proširila upotreba bitumena kao izolacijskog sredstva sve do danas.

Primjena bitumena u građevini

Bitumenske trake su namijenjene za zaštitu konstrukcija i građevina od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode (uključujući i vlagu). Preradom i modernim tehnološkim postupkom, bitumen danas koristimo kao polimer bitumenske trake. Karakteristike bitumenske trake prvenstveno su određene vrstom uloška, kvalitetom i količinom bitumenske mase. Uložak uvjetuje fizičko mehaničke karakteristike trake , a bitumenska masa temperaturnu postojanost i otpornost prema starenju. Zaštita određuje način ugradnje trake.

Hidroizolacijske trake možemo podijeliti na:

1. podložne hidroizolacijske trake za ravne krovove
Primjenjuje se kao sakundarni pokrov u sustavu kosog krova. Služi i kao prva traka za zaštitu toplinske izolacije i zaštitu jake izolacije od rada zaštitnog betona. Primjenjuje se u nadzemnim i u podzemnim sustavima izolacije.
2. hidroizolacijske trake za nadzemne sustave
u višeslojnom sustavu ispod gornjeg završnog izolacijskog sloja ili sloja mehaničke zaštite. Služi i kao prva traka za zaštitu toplinske izolacije.
3. hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave
Bitumenska traka se primjenjuje u višeslojnom sustavu ispod gornjeg završnog izolacijskog sloja ili sloja mehaničke zaštite. Služi i kao prva traka za zaštitu toplinske izolacije i zaštitu jake izolacije od rada podložnog betona.
4. hidroizolacijske trake u funkciji parne brane
Bitumenska traka se primjenjuje u jednoslojnom ili višeslojnom sustavu ispod termoizolacijskog sloja u funkciji parne brane. Primjenjuje se u sustavima nadzemnih hidroizolacija.
5. hidroizolacijske trake za cestovne objekte, mostove i vijadukte
Polimer bitumenska traka se primjenjuje u jednoslojnom sustavu za hidroizolaciju cestovnih objekata, mostova i vijadukata. Traka posjeduje izrazitu otpornost na visoke temperature.

Guttabeta membrane s čepovima su idealno rješenje kada se radi o zaštiti i sigurnosti građevina. Guttabeta membrana s čepovima izrađena je od polietilena visoke čvrsoće (HDPE). Služe zaštiti temeljnih zidova od vlage i dobrom prozračivanju temeljnih zidova građevine, otporne su na korijenje i lagano se polažu. Guttabeta membrane s čepovima pružaju djelotvornu zaštitu hidroizolacija i toplinskih izolacija kod zatrpavanja temeljnih zidova. Daljnja područja primjene guttabeta membrana s čepovima je u zaštiti glazura od kapilarne vlage te kao sloj za razdvajanje ispod temeljne ploče ili kao međusloj kod ozeljenjavanja krova. Guttabeta membrana s čepovima dostupne su u 4 različite izvedbe s različitim varijantama primjene.

Prednosti i područje primjene

neškodljivo za pitku vodu
otpornost na udarce
otpornost na kidanje
visoka otpornost na pritisak
elastično, postojano na struganje
otporna na kemikalije
ne trune
ne lomljivo
zaštita temeljnih zidova
drenažni sistemi
razdvajajući sloj
ozeljenjavanje krovova
podloga glazura
zaštita izolacije
zaštita toplinskih izolacija podrumskih prostora

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za:


[recaptcha]