Hidroizolacija je postupak zaštite od utjecaja vode i vlage. Voda kao glavni uzročnik građevinskih šteta predstavlja stalnu prijetnju bez obzira radi li se o novosagrađenim zgradama ili održavanju postojećih.

CRNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZI

HIDROIZOLACIJSKE
TRAKE

TEKUĆE HIDROIZOLACIJE I MORTOVI