STANDARD, CEM II/B-M (P-S) 32,5R

Namjena: radovi betoniranja temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija i izrada glazura

Standard sadrži minimalno 65% portlandskog cementnog klinkera; do 35% miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana (tufa – P) i zgure visoke peći (S); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplinu hidratacije), a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu kemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement.

SPECIJAL, CEM II/A-M (S-V) 42,5N

Namjena: gradnja inženjerskih građevina u cestogradnji (tuneli, mostovi, vijadukti); gradnja inženjerskih industrijskih objekata (industrijske hale, silosi); predgotovljeni betonski proizvodi (konstrukcijski, nekonstrukcijski); gradnja zgrada.

Specijal sadrži minimalno 80% portlandskog cementnog klinkera; do 20% miješanog dodatka, kombinacije zgure visoke peći (S) i silicijskog letećeg pepela (V); do 5% sporednog dodatnog sastojka (punila); regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka osigurava mu tražene čvrstoće, a pri proizvodnji betona daje dobru obradivost i povećava kemijsku otpornost uz smanjenu toplinu hidratacije u odnosu na čisti portlandski cement.

NAMAL, MC5

Namjena: za pripravu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje žbukanje)

Namal sadrži minimalno 25% portlandskog cementnog klinkera; do 75% miješanog dodatka, kombinacija vapnenca (LL) i zgure visoke peći (S); do 1% kemijskog dodatka i regulator vezivanja (prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka osigurava mu jednostavnost primjene, ujednačenost boje i dobra termoizolacijska svojstva.

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za:


[recaptcha]