Osnovne karakteristike i namjena betonskih cijevi:

proizvod je od prirodnog materijala, cementa i dodataka
lagana i jednostavna ugradnja
spoj je pero-utor, dužina cijevi je 1000 mm
izgradnja odvodnih kanala: oborinskih, fekalnih lakše agresivnih voda
izgradnja slivnika, šahtova, drenažnih kanala, bunara, betonskih propusta.

U ponudi nudimo cijevi od 1000mm dužine i u presijecima od fi 200 do fi 1000mm.

UPITAJ ZA CIJENU ILI ZATRAŽI PONUDU


Upit za:


[recaptcha]